Disclaimer

Disclaimer


De website van Nimus is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nimus kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Voor zover deze website links bevat naar andere websites dan die van Nimus, zijn ze uitsluitend opgenomen ter informatie. Nimus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.