Projectmatig Werken


Op weg naar een innovatief organisatiemodel

Projectmatig Werken Nimus


  

Introductie

Nimus wil graag een innovatief bedrijf zijn, zowel op het gebied van interne organisatie als in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor klanten. Om dit te realiseren heeft Nimus onlangs het traject Projectmatig Werken Nimus gelanceerd. Het project staat onder leiding van onze externe adviseur Ruud Hendrikx, die het gehele traject organiseert en begeleidt. Nimus ontvangt hiervoor subsidie in het kader van de SNN-regeling VIA 2018 plus, die het mogelijk maakt om als mkb’er subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van je organisatie- of verdienmodel. De regeling wordt gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Doel project

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een projectmatig opgezette organisatie waarin het eindresultaat centraal staat en de manier van werken is afgestemd op de actuele klantwensen en marktontwikkelingen. Een belangrijk onderdeel van het project betreft het inspelen op automatisering in de vertaalbranche door een op innovatie gerichte werkwijze te implementeren. Het traject zal moeten aansluiten bij de bestaande structuren en processen van Nimus, waaronder de zelfsturende teams. Nadat Projectmatig Werken Nimus is geïntroduceerd, zullen we ook een oplossing bedenken voor het overbrengen van projectmatig werken aan nieuwe medewerkers.

 

Werkzaamheden

Om deze doelstellingen te bereiken heeft onze externe adviseur concrete werkzaamheden vastgesteld, die gezamenlijk door de medewerkers zullen worden uitgevoerd.

  • Formuleren van de kernwaarden van Nimus volgens de methoden ‘Start with Why’ en ‘Find your Why’ van de auteur Simon Sinek en vaststellen van de bijbehorende competenties van medewerkers. Het resultaat hiervan is het kader waarbinnen de organisatie functioneert.
  • Actualiseren en optimaliseren van Projectmatig Werken voor een organisatie opererend op de zakelijke markt (B2B).
  • Uitwerken van de vastgestelde werkwijze tot Projectmatig Werken Nimus binnen de eerder geformuleerde kaders en kernwaarden. Hierin wordt opgenomen dat er bepaalde rollen zijn binnen de organisatie waarbij de werknemer over de juiste competenties moet beschikken of bereid is zich hierin te ontwikkelen.
  • Ontwikkelen van een snelle, praktische en aantrekkelijke methode om de kennis van Projectmatig Werken Nimus over te dragen aan nieuwe medewerkers. Waarschijnlijk in een e-learning systeem, waarin onder andere gebruik zal worden gemaakt van gamificatie als methode.

 

Contact opnemen

 

Wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact op! Stuur een mail naar sales@nimus.nl of bel 050-5844030.

Je kunt ook je telefoonnummer achterlaten.  Dan bellen we je zo snel mogelijk terug!