Vertaling naar het Engels? Maak een weloverwogen keuze!

Als vertaalbureau hebben we bijna dagelijks te maken met vertalingen naar het Engels. Standaard vragen we onze klanten of ze een voorkeur hebben voor de Britse of Amerikaanse variant van het Engels. Hierdoor weten we uit ervaring dat niet iedereen precies weet welke variant ze moeten kiezen of wat de beste keuze is voor de te vertalen tekst. Daarom zetten we in dit artikel een aantal overwegingen op een rijtje voor het maken van een weloverwogen keuze voor het Brits of Amerikaans. Aan het einde presenteren we een checklist die je kan helpen bij je keuze.

 


Er zijn ongeveer 335 miljoen mensen over de hele wereld die Engels als moedertaal spreken.


 

Maak je keuze op basis van:

 

1. Doelgroep

Eigenlijk is het heel simpel: de eerste en belangrijkste overweging voor je keuze is de doelgroep of afzetmarkt van je tekst. Het ligt uiteraard voor de hand om voor het Brits te kiezen wanneer je met je product of dienst naar Engeland gaat. Voor veel Nederlandse bedrijven is de Britse variant van het Engels dan ook het meest populair. Hoewel je wel enkele uitzonderingen kunt bedenken, maak je je keuze op basis van de voorkeuren of kenmerken van je doelgroep.

 

2. Budget

Je kunt de keuze ook meer praktisch benaderen. Wanneer je bedrijf bijvoorbeeld over de hele wereld opereert en je verschillende Engels sprekende landen bedient, zou je in principe moeten kiezen voor meerdere Engelse vertalingen. Eén voor Engeland, één voor de VS, één voor Australië. Vanwege de extra kosten hiervan zou je daarom kunnen kiezen voor één type Engels voor alle afzetmarkten. De meeste Engelssprekende mensen begrijpen namelijk heel goed de andere Engelse varianten. Wanneer je kiest voor deze strategie is het wel heel belangrijk dat je consequent dezelfde Engelse variant blijft gebruiken.

 


In de regel worden de meeste mensen graag aangesproken in hun eigen taal of dialect.


 

3. Onderwerp van de tekst

Je kunt deze overwegingen echter niet toepassen op elke tekst. In sommige gevallen bedien je met je product of dienst een afgebakende doelgroep, waarbij een bepaald land de dominante cultuur heeft over de wereld. Denk bijvoorbeeld eens aan de rol van de Amerikaanse politiek, filmcultuur en wetenschap. Ook kun je een onderscheid maken in hoe verschillende beroepsgroepen reageren op het gebruikte Engels. In sommige beroepen hechten ze veel meer waarde aan een correct en goed gebruik van taal dan in andere.

 

4. Tekstsoort

Niet alleen de doelgroep is relevant, maar ook het type tekst kan de keuze beïnvloeden. In het algemeen kun je stellen dat hoe formeler de tekst is, hoe minder de twee Engelse varianten van elkaar verschillen. Maar juist bij juridische teksten moet je ook rekening houden met culturele verschillen tussen landen. De wet- en regelgeving in de brontekst moet vertaald worden naar de relevante wet- en regelgeving van het land in de doeltaal.

Concluderend kan je keuze van een aantal factoren afhangen, waarbij de taal die je doelgroep spreekt de doorslaggevende rol speelt. Daarnaast is het belangrijk dat je consequent gebruik blijft maken van dezelfde Engelse variant in al je uitingen.

 

Kan een verkeerde keuze gevolgen hebben?

Een verkeerde of niet consequente keuze kan gevolgen hebben. In het geval van juridische documentatie is dit het meest voor de hand liggend, omdat bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten gewoonweg andere regelgeving hebben. Maar vooral omdat er wezenlijke verschillen zijn in het woordgebruik en uitdrukkingen tussen Brits en Amerikaans, kunnen er ook bij dagelijkse onderwerpen problemen ontstaan. Denk in dit verband eens aan de vindbaarheid van de producten in je webshop. Het gebruik van verkeerde Engelse termen voor producten, kan de vindbaarheid negatief beïnvloeden, aangezien weinig mensen in het betreffende land zoeken op termen die ze nooit gebruiken.

 


De grootste verschillen tussen het Brits en Amerikaans zitten in woordgebruik en uitdrukkingen.


 

Een interessant voorbeeld uit de praktijk gaat over een webshop die een vertaling wilde naar het Brits. De vertaler kreeg echter van het bedrijf een woordenlijst met allerlei Amerikaanse termen die in de vertaling verwerkt moesten worden. Hoewel de vertaler dit heeft aangekaart bij het bedrijf, hielden ze voet bij stuk met hun eigen termen. Het gevolg: de webwinkel heeft geen succes gehad in Engeland, omdat het publiek de webwinkel niet kon vinden via hun zoektermen.

Om dergelijke tegenslagen te voorkomen, moet je een weloverwogen keuze maken op basis van de doelgroep, doelmarkt, budget, type tekst en het onderwerp van de tekst.

 

Checklist vertaling naar het Engels

 

  • Doelgroep: Wie is onze doelgroep? En welke Engelse variant past het beste bij deze doelgroep?

 

  • Doelmarkt: Is de vertaling voor een bepaald land of regio? En welke Engelse variant spreekt men daar?

 

  • Budget: Is er budget voor meerdere Engelse vertalingen?

 

  • Type tekst: Wat is het onderwerp van de tekst? Juridisch, marketing, wetenschappelijk?

 

  • SEO: Moet er SEO toegepast worden op de vertaling? Welke termen gebruiken ze in het land of de regio waar je je product of dienst wilt verkopen?

 

Wanneer je nadenkt over de vragen in deze checklist, kun je waarschijnlijk wel een keuze maken. Weet je het toch niet zeker of heb je nog vragen over jouw vertaling naar het Engels? Neem dan contact op met Nimus translations!

Contact opnemen

 

Wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact op! Stuur een mail naar sales@nimus.nl of bel 06-11496275.

Je kunt ook je telefoonnummer achterlaten.  Dan bellen we je zo snel mogelijk terug!